OPPLEGG TIL "STEMMER FRA...." FILMENE

Generelle spørsmål å arbeide med:

- HVA ER YRINGSFRIHET?
Hva gjør vi når andre har en annen mening enn vi har?
Hva skjer i Norge om du har en annen mening enn statsministeren?
Hva skjer i Myamar om du offentlig utrykker en annen mening enn presidentens? Diskutér ulike former for ytring; gjennom malerkunst, demonstrasjoner, film, lyd, musikk, media av diverse slag. Hvilke land i verden tillater ikke ytringsfrihet? Eksempler på hva som kan skje i disse landene?

Er der ulike "tillatte" former for ytringer i ulike sammenhenger - klasserommet, hjemme, på bussen, i garderoben etter trening? Finnes det grenser for yrtingsfrihet i Norge? 
Kan man bli straffet eller miste jobben ved å si sin mening i Norge? Har vi noen eksempler?

- HVA ER EN GRUNNLOV?
Hva er så spesiellt med en grunnlov?
Hva gjør en grunnlov for oss?
Hva er forskjellen på Norges grunnlov og grunnloven i andre land? Kan en grunnlov forandres? Hvordan?

- HVA ER DEMOKRATI?
Hva er demokrati?
Finnes det flere former for demokrati?
Hva er forskjellen på demokrati i Norge og demokrati i andre land? Var det demokrati i det landet filmen handlet om?
Blir demokrati i andre demokratiske land respektert av Norge?                                  
 Respekterer Norge lovene andre land har vedtatt gjennom sitt demokrati?                                Vet vi noe om hvordan demokrati fungerer i USA i forhold til Norge?

- HVA ER RETTSVERN?
Hva er frihetsberøvelse? Ta gjerne eksempler fra hverdagen. I skolen.
Når er det riktig med frihetsberøvelse?
Skal de som har en annen mening en den aksepterte meningen, nektes å bruke sin stemme, sine evner eller sin utdannelse?
Hva er situasjonen i det landet vi så på filmen? Hvem har rettsvern der? Hvem har ikke?

Norge har mange restriksjoner - kan noen restriksjoner kneble ytring og frihet?
Noen jobber har bestemte krav overfor arbeidstaker, har du noen eksempler? Er det rett at noen f.eks får arbeidsforbud? Eksempler?
Kan et demokrati gå for langt med restriksjoner og regler? Hvordan?

Hvilke restriksjoner mener du at et land ha når det gjelder å verne om friheten?

 - MENINGSYTRINGER I FORSKJELLIGE FORMER:                                                                            Hva har mest betydning for å bevare demokratiet? Ord? Litteratur? Malerier? Foto? Film?

Hva tror du film har betydd - både fiksjonsfilm og dokumentarfilm - når det gjelder å bevare demokratiet, avsløre løgn, peke på skjevheter o.s.v.

Oppfordre elevene til å finne sin form, bruke sine talenter til å uttrykke seg og bruke sin ytringsfrihet.

Forklar om forskjell på fiksjonsfilm og dokumentarfilm som uttrykk.

Les videre der de forskjellige regissørene forteller om bakgrunnen, prosessen bak  filmen, hvordan den ble laget.

 

EN UTFRODRING:
Utfordring: Mange går med kors-smykker. Andre går med hijab. Noen må holde seg borte fra spesiell mat fordi religionen forbyr dem det. I alle år har man hatt marsipangriser i Norge til jul. Nå vil noen forby dem i barnehager og skoler. Hva synes dere om det? Skal hver enkelt få bestemme hva de vil spise? Eller skal man forby det for alle av hensyn til en mindre gruppe?

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spørsmål om likestilling

Disse spørsmålene danner også et fint grunnlag for diskusjon:

- Hva er likestilling?

- Hva er ytringsfrihet

- Er alle  i Norge likestilte idag?

- Har alle i Norge ytringsfrihet?

- Tør alle i Norge å si sin mening?

- Er det noe vi ikke tør å si?

- Er det noe vi ikke har lov å si?

- Er det noe som vi kan straffes for å si?

-------------------------------------------------------------------

LES OM CAMILLA COLLETT OG TENK PÅ FØLGENDE

- Hvordan er kvinners rolle i dagens Norge, sammenlignet med på Camilla Colletts tid?

- Hvilke tanker ville Camilla Collett gjort seg om likestilling idag?