VIETNAM

VietnamDen sosialistiske republikk Vietnam , er et land i Sørøst Asia. 

Vietnam er med sin befolkning på over 90 millioner det 13. mest folkerike landet i verden.

Hovedstaden er Hanoi, som ligger i den nordre delen av landet, mens den største byen er Ho Chi Minh.  

Den vestre delen av landet er kupert og bebos i stor grad av minoritetsgrupper mens de kystnære områdene er flatere og består for det meste av dyrket mark som brukes av etniske vietnamesere.

YTRINGSFRIHET: Landet er en ettpartistat der bare kommunistpartiet er tillatt . Ytringsfriheten er begrenset. 

SOMALIA

Republikken Somalia (somali: Soomaaliya, arabisk: الصومال, Aṣ-Ṣūmāl) er en stat på Afrikas horn.

Somalia har den lengste kystlinjen på kontinentet. Terrenget består hovedsakelig av vidder og høyland. Det er varmt året rundt, sammen med periodiske monsunvinder og uregelmessig nedbør.

Somalia har en befolkning på rundt 10 millioner.

 Somalisk og arabisk er de offisielle språkene i Somalia. Begge tilhører den afro-asiatiske familie. De fleste innbyggerne er  sunni muslimer.

YTRINGSFRIHET: Tross de politiske problemene i landet og en manglende fungerende regjering, har Somalia et vibrerende mangfold av medier. Men flere av disse fungerer bare som propagandaverktøy for ulike mulitsgrupperinger.  Oppløsningen av Somalia reflekterer seg i mediene, som er underutviklet, fragmentert og kontrollert av ulike grupperinger. uavhengige journalister og medier opererer i et svært fiendtlig miljø.                                     Organisasjonen Journalister Uten Grenser betegner Somalia som Afrikas farligste land for journalister.

MYAMAR / BURMA

I filmen Stemmer fra Burma får vi et lite gløtt inn i hvordan livet er i dette lukkede landet. 

I 1912 åpnet norske myndigheter for at norske bedrifter kan handle og investere i Myanmar. Som første norske bedrift åpnet Jotun kontor og butikk i Yangon.

Den norske Burmakomité (NBK) ble stiftet i 1992 og arbeider for å støtte opp om og styrke demokratibevegelsen i eksil og i Burma (Myanmar).

Siden 1992 har Democratic Voice of Burma (DVB) hatt daglige nyhetssendinger til Myanmar fra Oslo,

http://snl.no/Myanmar

 

MER OM LIBERIA

 Liberia ligger i den vestlige delen av Afrika.   Liberia blei grunnlagt av frigitte slaver fra USA. Landet har i ca 4 millioner innbyggere (per 2014).

Offisielt språk er engelsk.  Hovedstaden Monrovia har fått navn etter den amerikanske presidenten James Monroe, mens landets eget navn betyr «frihetens land» på latin.

Liberias historie har vært preget av ettpartistyre, borgerkrig og diktatur, men i 2005 ble Liberias og Afrikas første kvinnelige folkevalgte leder valgt. Liberia er i dag en flerpartirepublikk. 

Religion: 85 % kristne, 12 % musimer, 5% opprinnelig tradisjonell religion.  Landet har religionsfrihet.

 

NOBELS FREDSPRIS I 2011:

Prisen deles i tre like store deler mellom Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman for deres ikke-voldelige kamp for kvinners sikkerhet og deres rett til full deltakelse i fredsbyggende arbeid.

Ellen Johnson Sirleaf, Liberia 1938 -
Ellen Johnson Sirleaf er Afrikas første demokratisk valgte kvinnelige president. Etter innsettelsen i 2006 har hun bidratt til å sikre fred i Liberia, fremme økonomisk og sosial utvikling og styrke kvinners stilling.

Leymah Gbowee, Liberia 1972 -
Leymah Gbowee mobiliserte og organiserte kvinner på tvers av etniske og religiøse skillelinjer for å gjøre slutt på den langvarige krigen i Liberia og for å sikre kvinners deltakelse ved valg. Hun har siden arbeidet for å styrke kvinners innflytelse i Vest-Afrika under og etter krig. 

 

Hentet fra http://www.aktive-fredsreiser.no/biblioteket/nobels_fredspris/2011_johnson-sirleaf_gbowee_Karman.htm