I et demokrati som Norge er det et mål å få høy valgdeltakelse – i alle aldersgrupper. Å stemme er det enkleste man kan gjøre for å ta del i demokratiet.

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Undervisning/deltakelse-og-pavirkning/Bruk-stemmeretten/

 

Kommunevalget 2015

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september 2015. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 13. september. Du må stemme i egen kommune på valgdagen(e). Ellers kan du forhåndsstemme fra 1. juli til og med 11. september.

1,9 prosent flere stemte i 2013 enn ved forrige stortingsvalg

 

3 641 753 nordmenn hadde stemmerett.

Frammøtet var 2 851 014 eller 78,3 prosent.

Valgdeltagelsen var 1,9 prosentpoeng høyere enn ved forrige stortingsvalg.

kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Stortingsvalget_2013