20. jun, 2013

STEMMER FRA GATA er ferdig

STEMMER FRA GATA ble ferdig den 9. juni.

Den  ble vist for første gang på Kortfilmfestivalen i Grimstad den 12. juni under programmet til Sørnorsk Filmsenter

http://kortfilmfestivalen.no/festival/program2013/dag-for-dag/12_onsdag.html

I filmen får Rom kvinner snakke fritt og fortelle selv om sin situasjon.

Som alle andre er de opptatt av å kunne bli sett og hørt. De ønsker å få et bedre liv for sine barn og går så langt som til å forlate sin barn for å finne muligheter for et bedre liv i andre land.